Epävarmuus ja erilaiset uhat määrittävät varmasti monen visiota tulevaisuudesta. Maailma odottaa kipeästi ongelmanratkaisijoita, jotka pyrkivät kääntämään kohtaamamme haasteet mahdollisuuksiksi. Koulutusorganisaatiot ovat murroksen eturintamassa, kun tarve suuntaa erityisesti kiertotalous ja kestävyysosaamisen kehittämiseen. Olemme koonneet tähän blogitekstiin viisi keskeisintä syytä, miksi juuri nyt on oikea aika siirtyä kiertotalouden yrittäjyyskasvatukseen.

1. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu

Ilmastonmuutos on puhuttava huolenaihe nuorten keskuudessa, johon otetaan kantaa yhä aktiivisemmin myös poliittisesti. Nuorisobarometrin 2019 mukaan nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut, joka osoittaa, että nuoret ovat valmiita ryhtymään sanoista tekoihin. Kiertotalousajattelu mahdollistaa nuorille uusien yritysten perustamisen kestävää kehitystä edistäville liikeideoille.

2. Vastaus Ilmastonmuutoksen haasteisiin

Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ovat tulleet lähelle nykyihmisen elämää muuttaen myös työelämän osaamistarpeita. Entrepreneur Competence Framework mukaan tulevaisuuden työelämätaidot vaativat kiertotalous- ja systeemiajattelua sekä kykyä luovaan ongelmanratkaisuun. Kiertotalousajattelun kautta nuoret oppivat kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

3. Tuplavoittojen tavoittelu

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin 2019 mukaan, kestävä kehitys tulee määrittämään osaamisrakenteen uusia muutossuuntia. Koulutuksen järjestäjien on pystyttävä valmentamaan nuorille kykyjä, jotka vastaavat työelämän uusiin osaamistarpeisiin. Kiertotalousajattelu suuntaa luovan ongelmanratkaisun talouden ja ympäristön tuplavoittoja tavoitteleviin tilanteisiin.

4. Työelämän murroksen kohtaaminen

Työelämän murroksessa yrittäjyydestä on kehittymässä yhä yleisempi työllistymisen muoto. Sitran julkaisemassa megatrendit 2020 katsauksessa koulutuksen tarjoajia haastetaan kehittämään osaamistaan valmentaa nuoria tämän murroksen kohtaamisessa. Koulutuksen tulee keskittyä niin sanottujen geneeristen taitojen vahvistamiseen, jotka auttavat nuoria toimimaan työelämässä yrittäjämäisesti.

5. Hallitusohjelman toteuttaminen

Vuoden 2019 hallitusohjelman tavoitteissa Suomesta halutaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalousajattelun yhteiskunnalliset hyödyt yhdistettynä tulevaisuuden työelämätaitojen kouluttamiseen, ovat keskeinen keino näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän kehityksen linjaukset opetuksen ja koulutuksen hallinnonalalle edellyttävät kestävän kehityksen, ilmasto- ja tasa-arvokasvatuksen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin huomioimista läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla.  Koulutuksen järjestäjien on tarjottava työelämään ponnistavalle sukupolvelle valmiudet työskennellä yrittäjämäisellä asenteella sekä rakentaa perusta elinikäiselle oppimiselle.

Me Project Impactilla haluamme mahdollistaa osaamisperusteisen kiertotalouspedagogiikan kehittämiseen valmentamisen kautta. Tarjoamme erilaisia kiertotalousajattelua edistäviä työkaluja muun muassa koulutusorganisaation johdolle, pedagogisille ryhmille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Jos kiinnostuit kiertotalouden kehittämisestä organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä ja kysy lisää toiminnastamme!

Evianna Sipilä

Project Impact Collective

Kiertotalouden manifesti: Mielen ja materian muodonmuutos

”Mottainai” on japanilainen ilmaisu, joka tarkoittaa; älä heitä pois vaan käytä uudelleen. Heille se on muistuma ajalta, jolloin tavaraa oli niukalti ja kaikki käytettiin viimeiseen pisaraan saakka. Me puhumme nykyään kiertotaloudesta. Se on sekä ajattelutapa että järjestelmä. Kiertotalous johdattaa meidät systeemiajattelun juurille. Oppiessamme ymmärtämään maapallon ekosysteemin syy-seuraus suhteita paremmin, kykenemme luomaan uusiutuvia järjestelmiä ja kestävää bisnestä.  Se edellyttää ajattelun muutosta lineaarisesta ”take-make-waste” mallisesta tuotannosta jätteettömään, päästöttömään ja regeneratiiviseen talouteen.

Kiertotaloudessa tavoitellaan a) resurssien ja energian käytön maksimointia niin, ettei synny jätettä, b) huolehditaan tuotteiden arvon kierrosta taloudessa ja c) kulutusta siirretään palvelujen käyttämiseen, jakamiseen ja kierrättämiseen omistamisen sijaan.

Elämme maailmantalouden muodonmuutoksen aikaa. Kuluttajat ja maiden hallitukset ympäri maailmaa etsivät kuumeisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan. Kiertotalous tarjoaa ratkaisun avaimet!

Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ulkoministeriöstä Juha Markkasen twiitti kiertotalousteeman nostosta Suomen kärkihankkeeksi ja määrärahojen lisäys on selkeä ohjauksellinen viesti. Odottavat katseet ovat siirtyneet yrityselämään päin.

Tulevaisuutta jokaisessa yrityksessä

Liikkeelle voi lähteä oman toiminnan tarkastelusta. Tunnistaa toiminnan vaikutukset ja löytää keinoja kehittää liiketoiminnan osa-alueita ekologisemmaksi. Työkaluja on tarjolla monia. Suomen yrittäjien julkaisema yrittäjän ilmasto-opas esittelee 80 keinoja, kuinka voi hillitä ilmastonmuutosta, saavuttaa kustannussäästöjä ja samalla parantaa bisneksen kannattavuutta. Sitran kokoama Hiilineutraaliuden rakennuspalikat työkalupakki oppaan avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi. Monet toimijat (esimerkiksi Kierrätyskeskus) tarjoavat palveluita ja laskureita mitata toiminnan ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen säästöjä.

7 keinoa kehittää kiertotalousbisnes

Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle *. Kyse ei ole marginaalisesta bisneksestä vaan Sitran arvion mukaan hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Tässä seitsemän tapaa kehittää uusi kestävä kiertotalousbisnes.

  1. Kehitä tuotteesta palvelu. Palvelussa asiakas maksaa hyödystä, ei omistuksesta. Esimerkiksi Reima Play tarjoaa lastenvaatepalvelua kuukausimaksua vastaan.
  2. Korvaa nykyinen uusiutumaton materiaali uusiutuvalla. Tarjoa kuluttajille puhtaita vaihtoehtoja korvaamaan myrkylliset, saastuttavat ja ei-kierrätettävät tuotteet. Suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova Oy on tästä loistava esimerkki toimialaa uudistavasta liikeideasta.
  3. Kehitä ratkaisu tuotteiden ylläpitoon, huoltoon ja korjaukseen. Esimerkiksi Oikiat design Oy loi vaatelaastarin, joka soveltuu vaatteiden ja asusteiden paikkaamiseen, peittämiseen ja koristeluun.
  4. Panosta tuote- ja palvelusuunnitteluun, joka pidentää tuotteen elinkaarta, tehostaa prosessia ja minimoi hukkaa. Kestävällä palvelumuotoilulla luodaan pohja kiertotalouden onnistumiseen.
  5. Luo bisnesmalli hyödyntäen jätevirtoja. Resurssiviisautta on käytöstä poistettujen tuotteiden ja materiaalien hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätettäviä raaka-aineita löytyy niin kuluttajilta, teollisuudesta, rakentamisesta kuin maataloudestakin. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteitä (mäskejä) hyödynnetään niin bioenergian tuotannossa kuin kosmetiikkateollisuudessakin.
  6. Perusta jakamisalusta. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Digitaalisen palvelualustan avulla voit aktivoida ihmiset jakamaan, vaihtamaan ja vuokraamaan tiloja, tavaroita ja työkaluja. Esimerkkejä ovat kotimajoitus, liikenne-ajoneuvot, työkalut, asusteet, ruoka, yms. Verkkokirpputori Tori.fi on kaikille tuttu alan suurin toimija Suomessa.
  7. Konsultoi ja valmenna. Ympäristövaikutusten laskentapalveluille on kysyntää. Voit myös suunnata valmennuksesi suoraan yksityishenkilöille ja tehdä vaikuttajaviestintää. Esim. Upright project Oy tarjoaa yrityksille laskurin mitata vaikuttavuutta.

Downshifting, slow-life ja minimalistisuus ovat kaikki kestävän elämäntavan kasvavia suuntauksia. Ne kertovat tarinaa ”kuluttajien” mielen muodonmuutoksesta, joka haastaa yritykset uudistumaan. Kiertotalouden systeemin muutos syntyy toiminnan muutoksesta ja toiminnan muutokseen tarvitaan ajattelun muutos. Itse kunkin kohdalla henkilökohtaisesti. Elämme sekä Japanissa että täällä pohjolassa ”mottainai” renesanssia, jossa materia kiertää, hyödytön muuttuu hyödylliseksi, arvoton arvokkaaksi, ruma kauniiksi ja vastoinkäyminen voitoksi. Kiertotalousyrittäjyys tuntuu virtana luissa ja sydämessä asti. Se vie mielen ja sitä kautta toiminnan itseä suurempaa päämäärää kohti. Sen hurmoksen olen saanut itse kokea ja haluan, että koet sen myös!

Kiertotalousbisneksestä keskustellaan lisää Suomen yrittäjäopiston maksuttomassa Futurebisnes webinaarissa 8.9.2020. Webinaari on osa FutureBisnes -hanketta, jota toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n Maaseuturahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Tervetuloa mukaan!

* Lähde: Demos Helsinki, Futures Brief The consumer business models of the future)

 

Ilmasto muuttuu, muuttuko yrittäjyys?

Tulevaisuutta muokkaavat voimat niin kutsutut megatrendit sysäävät yrittäjyyden uudelle aikakaudelle. Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio, kaupungistuminen ja teknologian läpimurrot haastavat meitä samalla luoden aivan uusia mahdollisuuksia yrittää. Mielestäni yrittäjyys on nopein, tehokkain ja älykkäin muutosvoima muuttaa maailmaa saavuttaaksemme kestävämmän elämäntavan. Etenkin nuorten yrittäjien parissa liiketoiminnan kehittäminen on väline jonkin päämäärän saavuttamiseksi, ei itse päämäärä. Nämä nuoret yrittäjät eivät pelkästään reagoi muutokseen vaan ovat itse toiminnallaan luomassa haluttua muutosta. Vastuullinen liiketoiminta on kilpailutekijä markkinoilla jo nyt.

 

 

Bisnestä luomalla yhteistä hyvää

Perinteisesti bisnestä tehdään tuote edellä, jonka jälkeen toiminnan vaikutuksia arvioidaan, jos sitäkään. Entä jos liiketoiminnassa lähdemmekin liikkeelle vaikutuksista, joita haluamme saavuttaa ja sen jälkeen valitsemme keinot, porukat, toimintamallit ja lopuksi tuotteet, materiaalit ja palveluiden sisällöt. Millä tavoin ajattelumme liiketoiminnan kehittämiseen, strategisiin valintoihin ja tiimin koostumukseen muuttuu, kun lähdemme liikkeelle vaikuttavuudesta käsin?

Vaikuttavuusbisnes johdattaa meidän liiketoiminta-alalle, jonka syntyjuuret ovat saaneet alkunsa YK: kestävän kehityksen tavoitteista. Nämä tavoitteet tarjoavat hyödyntämättömiä liiketoiminta-mahdollisuuksia yrityksille ja uusia vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia järjestöille. Kestävässä kehityksessä on tärkeää löytää ratkaisut, jotka kunnioittavat ekologisia reunaehtoja samalla, kun ne tuottavat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Mielestäni vallankumouksellista vaikuttavuusbisneksessä on se, että päämäärän fokus menee liiketoiminnan menestymisen tuolle puolelle.  Siinä katse suuntaa yli toimialan, liikeidean ja monesti yli oman eliniän. Tätä muutosvoimaa maailma sinulta ja minulta nyt ja tulevaisuudessa odottaa.

Kestävän kehityksen innovaatiot saavat käyttövoimansa intohimosta ratkaista havaittu ongelma tai epäkohta ja tehdä maailmasta parempi, terveempi, turvallisempi, kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja miellyttävämpi paikka. Pehmoilua? Ei todellakaan vaan yksi nopeimmin kasvavista globaaleista toimialoista. Uusimman Annual Impact Investor Survey:n (2019) mukaan toimialalle sijoitetut varat ovat kasvaneet noin 450 miljardiin euroon. Vaikuttavuusinvestointien kasvu kertoo meille, että yritykset ovat maailmanlaajuisesti ottaneet vaikuttavuuden yrityksen strategiseksi valinnaksi.

Vaikuttavuutta syntyy, kun kyetään vastaamaan, kuinka yritystoiminta edistää ympäristöä huomioivaa, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Liikkeelle kannattaa lähteä kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakkaan todelliset tarpeet ja yhdistää ne tekemisen intohimoon ja arvoihin. Näin luodaan pohja dialogille, miten toimia. Voimme tiimissä tunnistaa halutut ja arvioidut vaikutukset ja priorisoida ne yritystoiminnan kehittämisen ytimeen. Työkaluina voidaan käyttää vaikuttavuusketjun (panos, tuotos, vaikutus) mallinnusta, josta löytyy hyviä esimerkkejä Sitran sivuilta.

Kiertotalous on tulevaisuuden bisnes

Kiertotalous-ajattelu ohjaa tulevaisuuden uutta bisneksen toimintatapaa! Kiertotaloudessa on kyse systeemin muutoksesta lineaarisesta talousmallista suljettuun sykliseen malliin. Kiertotalous tähtää siihen, ettei toiminta synnytä päästöjä tai jätettä tai jos synnyttää, niiden sitoutunut arvo voidaan kierrättää. Se on ajattelumalli kaikelle toiminnalle ei pelkästään kierrätystä. Kiertotalous malli ei välttämättä edellytä uutta ideaa vaan voi lähteä liikkeelle siitä missä on. Tarjolla olevista tuotteista voi kehittää palvelun, muuttaa tuotteen materiaalivalinnat kestävämmiksi. Tuotesuunnittelulla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta eri tavoin. Voit luoda bisnesmallin hyödyntäen jätevirtoja ja näin muuttaa hyödytön hyödylliseksi. Moni alustatalouden ratkaisu pohjautuu kiertotalous-ajattelulle. Voit luoda alustan aktivoimalla ihmiset jakamaan, vaihtamaan ja vuokraamaan hyödykkeitä. Kiertotalouden systeemin muutos syntyy toiminnan muutoksesta ja toiminnan muutokseen tarvitaan ajattelun muutos. Itse kunkin kohdalla henkilökohtaisesti.

Jokaisen idea on yrittämisen arvoinen!

Minustako vaikuttavuus yrittäjä? Nyt on aika! Mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan. Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kierotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle. Jos ideasi edistää kiertotaloutta, olet aallon harjalla! Ideasi voi korvata olemassa olevan ratkaisun hyvin pienessä mittakaavassa ja myöhemmin kasvaa uskomattomiin mittasuhteisiin olosuhteiden ollessa kohdallaan. Näitä niin kutsuttuja disruptiivisia innovaatioita toivotaan ja toisaalla pelätään, sillä ne haastavat nykyiset globaalit järjestelmät. Kun tuote on tarpeeksi vallankumouksellisen, vaatii se yleensä toimiakseen järjestelmän muutoksen. Tiedämme, että järjestelmät eivät pidä muutoksista ja niitä pyritään yläpitämään kaikin tavoin. Ennemmin tai myöhemmin haastajat onnistuvat purkamaan kuplan ja onnistuessaan syntyy aitoa yhteiskunnallista muutosta.

Näihin bisneksen tulevaisuus-teemoihin syvennytään tammikuussa 2020 starttaavassa FutureBisnes webinaarisarjassa. Suomen Yrittäjäopiston tarjoama maksuton koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on yritys tai idea, jota haluat lähteä jalostamaan tulevaisuuden menestystarinaksi kestävältä pohjalta.

 

Nina Maarit Partanen
Bisnes valmentaja, Project Impact Oy