IMPACTITE- työpajamenetelmä

Project Impactin työpajoissa sovelletaan Impactite -menetelmää, jossa yhdistyy kiertotalous, muotoiluajattelu ja yhteisöllinen oppiminen. Impactite -työpajassa tuotetaan visuaalinen tiekartta asiakkaan kehittämishaasteesta strategian ja viestinnän tueksi. Tiekarttojen visualisointi ja kuvitus toteutetaan yhteistyössä Family Creatives Oy:n kanssa. Impactite -työpajaan sopivia kehitysprosesseja ovat esimerkiksi:

  • Kiertotalousajattelu osaksi yrityksen strategiaa ja arkea
  • Yhteiskuntavastuu osaksi laadunhallintaa
  • Tuotteen tai palvelun vastuullisen elinkaaren suunnittelu
  • Yrityksen kansainvälistymissuunnitelma

Kenelle

Työpaja on suunnattu organisaatioiden kehittämistiimille, johtoryhmälle ja yrittäjille, jotka haluavat: 

  • löytää uutta kasvua kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta 
  • tuottaa strategian näkyväksi, kuinka kehittää toimintaansa kohti kiertotaloutta ja konkreettista vaikuttavuutta
  • osallistaa henkilöstöään kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

IMPACTITE -työpajamenetelmä
tarjoaa organisaatiolle 

Kestävän kehityksen tavoitteet ja globaalit haasteet pitävät sisällään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja me haluamme auttaa niiden löytämisessä. Me uskomme, että uuden oppiminen on ennen kaikkea kasvuprosessi. Kestävämpi tulevaisuus edellyttää avoimuutta uuden oppimiselle niin yksilötasolta, organisaatioiden- ja yhteiskunnan tasolle. ImpactTite -menetelmämme on suunniteltu yhteistyössä opetusalalla ja yritysmaailmassa toimivien muutoksentekijöiden kanssa. Jokaisen valmennuksemme tavoitteena on parantaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen yhteisöllisen ja eri toimialoja yhdistävän oppimisen kautta.

“Oppiminen ja kasvu ovat muutoksen ytimessä.”