Impact Design -konseptisuunnittelulla luodaan konkreettista vaikuttavuutta resurssiviisailla ratkaisuilla. Impact Design konseptointi toimii luovan, kiertävän suunnitteluprosessin mukaan, jossa määrittelyvaiheeseen palataan kunnes haluttu uutuusarvo saavutetaan. Kevyillä testauksilla kautta syvennetään ymmärrystä tuote- tai palvelukonseptin kohderyhmästä sekä aikamme ilmiöistä.

Impact Design konseptoinnin avulla ideat kehitetään toiminnaksi, luodaan jatkuvaa kehittämisen kulttuuria ja osaamista. Konseptoinnin tuloksena työstetään ohjeisto tai käsikirja. Impact Design konseptoinnilla voidaan esimerkiksi: 

  • Tuotteistaa uusia tuote- ja palvelumahdollisuuksia
  • Rakentaa tai uudistaa brändi

Kenelle

Työpaja on suunnattu organisaatioille, joiden tavoitteena on

  • Saavuttaa konkreettista vaikuttavuutta vastuullisena toimijana
  • Löytää uusia tuote- tai palvelukonsepteja kiertotalouden mahdollisuuksista
  • Kehittää oppivaa organisaatiokulttuuria