Circula Master -valmennus ohjaa organisaation oppimista kestävän kasvun luomien mahdollisuuksien havaitsemiseen, hyödyntämiseen ja muutosjohtamiseen. Sen pääteemoja ovat kiertotalous ajattelu, tuotekehitys, ja ekosysteemien johtaminen. Circula Master on suunnattu organisaatioiden kehittäjille ja johtajille. Valmennuksessa käytetään yhteisölliseen oppimiseen perustuvaa menetelmää, joka luo dialogia mahdollistaen kohdattujen haasteiden reflektoimisen ja toimialojen rajat ylittävään oppimisen.

Circula Master -ohjelma tarjoaa

  • mahdollisuuden kehittää resurssiviisaita prosesseja.
  • tietoa ja kokemusta kiertotaloudesta ja sen luomista mahdollisuuksista.
  • työkaluja ja valmiuksia kestävän kehityksen toimintakulttuurin luomiseen organisaatiossa ja ekosysteemissä. 
  • ajan ja paikan oman osaamisen ja johtajuuden kehittämiseen 
  • kokemuksen osallisuudesta kehittää hiilineutraaliuutta edistäviä liiketoimintamalleja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

Lataa Circula Master esite tästä

Kenelle

  • yrittäjille ja johtajille
  • kehityshankkeiden johtajille ja projektipäälliköille
  • yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittää kiertotalousosaamista