Mitä on kiertotalous?

Kiertotalousajattelu osallistaa organisaatiot mukaan globaalitalouden haasteelliseen kysymykseen, miten siirtyä lineaarisesta take-make-waste -talousmallista jätteettömään, päästöttömään ja uusiutuvaan talouteen. Kiertotaloudessa tavoitellaan resurssien ja energian käytön maksimointia jätteettömästi ja huolehditaan tuotteisiin sidotun arvon säilymisestä talouden kiertokulussa mahdollisimman pitkään. Omistamisen sijaan, kulutus halutaan siirtää palvelujen käyttämiseen ja jakamiseen. Näiden tuloksena syntyy kiertotalouden mahdollistama kasvu arvoverkostojen kautta.

Mitkä ovat kiertotalouden hyödyt yrityksille?

Kiertotalous avaa yrityksille innovatiivisia kasvumahdollisuuksia. Sitran arvion mukaan hiilineutraalius luo 6000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Vastuullisesta sijoittamisensta on tulossa uusi normi ja kestävän kehitykseen tähtäävä sääntely kasvaa jatkuvasti. On nähtävissä, että liiketoiminnan eri ansaintamallit tulevat siirtymään yhä enemmän kiertotalouteen, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistalouteen.

Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla yritykset voivat

 • kehittää uutta liiketoimintaa ja kasvua
 • luoda vastuullisuudella uutta arvoa sidosryhmilleen 
 • vahvistaa omavaraisuutta ja samalla minimoida  toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormaa.
 • Vastata asiakkaiden vaatimuksiin vastuullisuudesta

7 keinoa kehittää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. 

 1. Kehitä tuotteesta palvelu
 2. Korvaa nykyinen uusiutumaton materiaali uusiutuvalla
 3. Kehitä ratkaisu tuotteiden ylläpitoon, huoltoon ja korjaukseen
 4. Panosta tuote- ja palvelusuunnitteluun
 5. Luo bisnesmalli hyödyntäen jätevirtoja
 6. Perusta jakamisalusta
 7. Konsultoi ja valmenna

Lue blogista lisää aiheesta!


Viisi erilaista työkalua
vastuullisuuden kehittämisen tueksi

Yrittäjän ilmasto-opas
Suomen yrittäjät ry:n tekemän Yrittäjän ilmasto-oppaan avulla on helppo käydä läpi keinoja, kuinka voi hillitä ilmastonmuutosta, saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa kannattavuutta.

Disrupt Design Toolkit
Ilmainen työkalupaketti ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita soveltamaan kiertotalouden periaatteita tuotteisiin, palveluihin tai yrityssuunnitelmiin.

Circular Design Guide
Verkkosivustossa löydät metodeja, joiden avulla voit ymmärtää, määritellä, tehdä ja julkaista kiertotalouden innovaatioita. Jokaiseen vaiheeseen löydät materiaaleja hyödynnettäväksi sinulle ja tiimillesi.

Hiilineutraaliuuden rakennuspalikat
Oppaan avulla yritys ymmärtää muutoksen kokonaisvaltaisuuden, selvittää lähtötilanteen ja laatii oman etenemissuunnitelman.

Erilaisia ilmastolaskureita vaikuttavuuden seurantaan ja todentamiseksi:

Huolellinen suunnittelutyö on kaiken perusta

 • Suunnittele tuote pitkäkestoiseksi, laadukkaaksi ja korjattavaksi
 • Materiaalien tulee pystyä purkamaan osiin materiaalin laadun mukaan
 • Tarjoa tuotteelle huolto- ja korjauspalvelua
 • Varmista, että tuotteen voi päivittää
 • Jos tuotteella ei ole enää käyttöä, sen materiaalin voi hyödyntää myyden sen eteenpäin

Kiertotalouden hyödyllisiä linkkejä