Impact Talk on tulevaisuuspuhetta ajankohtaisista ilmiöistä, vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta. Se synnyttää dialogia vastuullisuustavoitteista ja istuttaa kiertotalousajattelua organisaatioihin kuten yrityksiin ja oppilaitoksiin. Project Impactin asiantuntijaverkoston jäsenet antavat innostavan sysäyksen muutokseen. Luennon toteutus suunnitellaan yhdessä vastaamaan tilaisuuden luonnetta. Impact Talk soveltuu erinomaisesti vastuullisuus teemoja käsittelevään tapahtumaan tai webinaariin. 

Nina Maarit Partanen

Muutos kiertotalouteen
Miten hyödyntää kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet yrityksissä ja mitä on kiertotalouspedagogiikka oppilaitoksissa? Nina Maarit esittelee työkaluja kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen uusina tuote- ja palvelu innovaatioina.

Evianna Sipilä

Evianna Sipilä

Yrityksen brändi-identiteetti ja yhteiskunnallinen sanoma
Mitä asioita asiakkaasi arvostavat ja miten ne voisivat tulla brändisi kautta kerrotuksi? Evianna käsittelee empaattisesti nykykuluttajan ostokäyttäytymistä ja brändi-identiteetin rakentumista yhdessä jaetuilla arvoilla. Lisää Eviannasta pääset lukemaan hänen omilta nettisivuilta www.evianna.fi.