Ilmasto muuttuu, muuttuko yrittäjyys?

Tulevaisuutta muokkaavat voimat niin kutsutut megatrendit sysäävät yrittäjyyden uudelle aikakaudelle. Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio, kaupungistuminen ja teknologian läpimurrot haastavat meitä samalla luoden aivan uusia mahdollisuuksia yrittää. Mielestäni yrittäjyys on nopein, tehokkain ja älykkäin muutosvoima muuttaa maailmaa saavuttaaksemme kestävämmän elämäntavan. Etenkin nuorten yrittäjien parissa liiketoiminnan kehittäminen on väline jonkin päämäärän saavuttamiseksi, ei itse päämäärä. Nämä nuoret yrittäjät eivät pelkästään reagoi muutokseen vaan ovat itse toiminnallaan luomassa haluttua muutosta. Vastuullinen liiketoiminta on kilpailutekijä markkinoilla jo nyt.

 

 

Bisnestä luomalla yhteistä hyvää

Perinteisesti bisnestä tehdään tuote edellä, jonka jälkeen toiminnan vaikutuksia arvioidaan, jos sitäkään. Entä jos liiketoiminnassa lähdemmekin liikkeelle vaikutuksista, joita haluamme saavuttaa ja sen jälkeen valitsemme keinot, porukat, toimintamallit ja lopuksi tuotteet, materiaalit ja palveluiden sisällöt. Millä tavoin ajattelumme liiketoiminnan kehittämiseen, strategisiin valintoihin ja tiimin koostumukseen muuttuu, kun lähdemme liikkeelle vaikuttavuudesta käsin?

Vaikuttavuusbisnes johdattaa meidän liiketoiminta-alalle, jonka syntyjuuret ovat saaneet alkunsa YK: kestävän kehityksen tavoitteista. Nämä tavoitteet tarjoavat hyödyntämättömiä liiketoiminta-mahdollisuuksia yrityksille ja uusia vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia järjestöille. Kestävässä kehityksessä on tärkeää löytää ratkaisut, jotka kunnioittavat ekologisia reunaehtoja samalla, kun ne tuottavat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Mielestäni vallankumouksellista vaikuttavuusbisneksessä on se, että päämäärän fokus menee liiketoiminnan menestymisen tuolle puolelle.  Siinä katse suuntaa yli toimialan, liikeidean ja monesti yli oman eliniän. Tätä muutosvoimaa maailma sinulta ja minulta nyt ja tulevaisuudessa odottaa.

Kestävän kehityksen innovaatiot saavat käyttövoimansa intohimosta ratkaista havaittu ongelma tai epäkohta ja tehdä maailmasta parempi, terveempi, turvallisempi, kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja miellyttävämpi paikka. Pehmoilua? Ei todellakaan vaan yksi nopeimmin kasvavista globaaleista toimialoista. Uusimman Annual Impact Investor Survey:n (2019) mukaan toimialalle sijoitetut varat ovat kasvaneet noin 450 miljardiin euroon. Vaikuttavuusinvestointien kasvu kertoo meille, että yritykset ovat maailmanlaajuisesti ottaneet vaikuttavuuden yrityksen strategiseksi valinnaksi.

Vaikuttavuutta syntyy, kun kyetään vastaamaan, kuinka yritystoiminta edistää ympäristöä huomioivaa, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Liikkeelle kannattaa lähteä kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakkaan todelliset tarpeet ja yhdistää ne tekemisen intohimoon ja arvoihin. Näin luodaan pohja dialogille, miten toimia. Voimme tiimissä tunnistaa halutut ja arvioidut vaikutukset ja priorisoida ne yritystoiminnan kehittämisen ytimeen. Työkaluina voidaan käyttää vaikuttavuusketjun (panos, tuotos, vaikutus) mallinnusta, josta löytyy hyviä esimerkkejä Sitran sivuilta.

Kiertotalous on tulevaisuuden bisnes

Kiertotalous-ajattelu ohjaa tulevaisuuden uutta bisneksen toimintatapaa! Kiertotaloudessa on kyse systeemin muutoksesta lineaarisesta talousmallista suljettuun sykliseen malliin. Kiertotalous tähtää siihen, ettei toiminta synnytä päästöjä tai jätettä tai jos synnyttää, niiden sitoutunut arvo voidaan kierrättää. Se on ajattelumalli kaikelle toiminnalle ei pelkästään kierrätystä. Kiertotalous malli ei välttämättä edellytä uutta ideaa vaan voi lähteä liikkeelle siitä missä on. Tarjolla olevista tuotteista voi kehittää palvelun, muuttaa tuotteen materiaalivalinnat kestävämmiksi. Tuotesuunnittelulla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta eri tavoin. Voit luoda bisnesmallin hyödyntäen jätevirtoja ja näin muuttaa hyödytön hyödylliseksi. Moni alustatalouden ratkaisu pohjautuu kiertotalous-ajattelulle. Voit luoda alustan aktivoimalla ihmiset jakamaan, vaihtamaan ja vuokraamaan hyödykkeitä. Kiertotalouden systeemin muutos syntyy toiminnan muutoksesta ja toiminnan muutokseen tarvitaan ajattelun muutos. Itse kunkin kohdalla henkilökohtaisesti.

Jokaisen idea on yrittämisen arvoinen!

Minustako vaikuttavuus yrittäjä? Nyt on aika! Mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan. Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kierotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle. Jos ideasi edistää kiertotaloutta, olet aallon harjalla! Ideasi voi korvata olemassa olevan ratkaisun hyvin pienessä mittakaavassa ja myöhemmin kasvaa uskomattomiin mittasuhteisiin olosuhteiden ollessa kohdallaan. Näitä niin kutsuttuja disruptiivisia innovaatioita toivotaan ja toisaalla pelätään, sillä ne haastavat nykyiset globaalit järjestelmät. Kun tuote on tarpeeksi vallankumouksellisen, vaatii se yleensä toimiakseen järjestelmän muutoksen. Tiedämme, että järjestelmät eivät pidä muutoksista ja niitä pyritään yläpitämään kaikin tavoin. Ennemmin tai myöhemmin haastajat onnistuvat purkamaan kuplan ja onnistuessaan syntyy aitoa yhteiskunnallista muutosta.

Näihin bisneksen tulevaisuus-teemoihin syvennytään tammikuussa 2020 starttaavassa FutureBisnes webinaarisarjassa. Suomen Yrittäjäopiston tarjoama maksuton koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on yritys tai idea, jota haluat lähteä jalostamaan tulevaisuuden menestystarinaksi kestävältä pohjalta.

 

Nina Maarit Partanen
Bisnes valmentaja, Project Impact Oy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to blog