Kiertotalouden manifesti: Mielen ja materian muodonmuutos

”Mottainai” on japanilainen ilmaisu, joka tarkoittaa; älä heitä pois vaan käytä uudelleen. Heille se on muistuma ajalta, jolloin tavaraa oli niukalti ja kaikki käytettiin viimeiseen pisaraan saakka. Me puhumme nykyään kiertotaloudesta. Se on sekä ajattelutapa että järjestelmä. Kiertotalous johdattaa meidät systeemiajattelun juurille. Oppiessamme ymmärtämään maapallon ekosysteemin syy-seuraus suhteita paremmin, kykenemme luomaan uusiutuvia järjestelmiä ja kestävää bisnestä.  Se edellyttää ajattelun muutosta lineaarisesta ”take-make-waste” mallisesta tuotannosta jätteettömään, päästöttömään ja regeneratiiviseen talouteen.

Kiertotaloudessa tavoitellaan a) resurssien ja energian käytön maksimointia niin, ettei synny jätettä, b) huolehditaan tuotteiden arvon kierrosta taloudessa ja c) kulutusta siirretään palvelujen käyttämiseen, jakamiseen ja kierrättämiseen omistamisen sijaan.

Elämme maailmantalouden muodonmuutoksen aikaa. Kuluttajat ja maiden hallitukset ympäri maailmaa etsivät kuumeisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan. Kiertotalous tarjoaa ratkaisun avaimet!

Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ulkoministeriöstä Juha Markkasen twiitti kiertotalousteeman nostosta Suomen kärkihankkeeksi ja määrärahojen lisäys on selkeä ohjauksellinen viesti. Odottavat katseet ovat siirtyneet yrityselämään päin.

Tulevaisuutta jokaisessa yrityksessä

Liikkeelle voi lähteä oman toiminnan tarkastelusta. Tunnistaa toiminnan vaikutukset ja löytää keinoja kehittää liiketoiminnan osa-alueita ekologisemmaksi. Työkaluja on tarjolla monia. Suomen yrittäjien julkaisema yrittäjän ilmasto-opas esittelee 80 keinoja, kuinka voi hillitä ilmastonmuutosta, saavuttaa kustannussäästöjä ja samalla parantaa bisneksen kannattavuutta. Sitran kokoama Hiilineutraaliuden rakennuspalikat työkalupakki oppaan avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi. Monet toimijat (esimerkiksi Kierrätyskeskus) tarjoavat palveluita ja laskureita mitata toiminnan ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen säästöjä.

7 keinoa kehittää kiertotalousbisnes

Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle *. Kyse ei ole marginaalisesta bisneksestä vaan Sitran arvion mukaan hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Tässä seitsemän tapaa kehittää uusi kestävä kiertotalousbisnes.

  1. Kehitä tuotteesta palvelu. Palvelussa asiakas maksaa hyödystä, ei omistuksesta. Esimerkiksi Reima Play tarjoaa lastenvaatepalvelua kuukausimaksua vastaan.
  2. Korvaa nykyinen uusiutumaton materiaali uusiutuvalla. Tarjoa kuluttajille puhtaita vaihtoehtoja korvaamaan myrkylliset, saastuttavat ja ei-kierrätettävät tuotteet. Suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova Oy on tästä loistava esimerkki toimialaa uudistavasta liikeideasta.
  3. Kehitä ratkaisu tuotteiden ylläpitoon, huoltoon ja korjaukseen. Esimerkiksi Oikiat design Oy loi vaatelaastarin, joka soveltuu vaatteiden ja asusteiden paikkaamiseen, peittämiseen ja koristeluun.
  4. Panosta tuote- ja palvelusuunnitteluun, joka pidentää tuotteen elinkaarta, tehostaa prosessia ja minimoi hukkaa. Kestävällä palvelumuotoilulla luodaan pohja kiertotalouden onnistumiseen.
  5. Luo bisnesmalli hyödyntäen jätevirtoja. Resurssiviisautta on käytöstä poistettujen tuotteiden ja materiaalien hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätettäviä raaka-aineita löytyy niin kuluttajilta, teollisuudesta, rakentamisesta kuin maataloudestakin. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteitä (mäskejä) hyödynnetään niin bioenergian tuotannossa kuin kosmetiikkateollisuudessakin.
  6. Perusta jakamisalusta. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Digitaalisen palvelualustan avulla voit aktivoida ihmiset jakamaan, vaihtamaan ja vuokraamaan tiloja, tavaroita ja työkaluja. Esimerkkejä ovat kotimajoitus, liikenne-ajoneuvot, työkalut, asusteet, ruoka, yms. Verkkokirpputori Tori.fi on kaikille tuttu alan suurin toimija Suomessa.
  7. Konsultoi ja valmenna. Ympäristövaikutusten laskentapalveluille on kysyntää. Voit myös suunnata valmennuksesi suoraan yksityishenkilöille ja tehdä vaikuttajaviestintää. Esim. Upright project Oy tarjoaa yrityksille laskurin mitata vaikuttavuutta.

Downshifting, slow-life ja minimalistisuus ovat kaikki kestävän elämäntavan kasvavia suuntauksia. Ne kertovat tarinaa ”kuluttajien” mielen muodonmuutoksesta, joka haastaa yritykset uudistumaan. Kiertotalouden systeemin muutos syntyy toiminnan muutoksesta ja toiminnan muutokseen tarvitaan ajattelun muutos. Itse kunkin kohdalla henkilökohtaisesti. Elämme sekä Japanissa että täällä pohjolassa ”mottainai” renesanssia, jossa materia kiertää, hyödytön muuttuu hyödylliseksi, arvoton arvokkaaksi, ruma kauniiksi ja vastoinkäyminen voitoksi. Kiertotalousyrittäjyys tuntuu virtana luissa ja sydämessä asti. Se vie mielen ja sitä kautta toiminnan itseä suurempaa päämäärää kohti. Sen hurmoksen olen saanut itse kokea ja haluan, että koet sen myös!

Kiertotalousbisneksestä keskustellaan lisää Suomen yrittäjäopiston maksuttomassa Futurebisnes webinaarissa 8.9.2020. Webinaari on osa FutureBisnes -hanketta, jota toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n Maaseuturahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Tervetuloa mukaan!

* Lähde: Demos Helsinki, Futures Brief The consumer business models of the future)

 

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden areena

Liiketoiminta on aina heijastanut yhteiskunnan tilaa ja vaikuttanut sen kehittymiseen. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden vahva nousu on seurausta maailman tapahtumista. Pienestä liiketoiminnalla ”hyväntekeväisyyttä” harjoittavasta kulttuuri-ilmiöstä on lähtenyt liikkeelle globaalinen voima, jonka aallot koskettavat laajasti tapaamme toteuttaa liiketoimintaa. On syntynyt moraalin markkinapaikka uudeksi areenaksi. Tämä liikehdintä kirjoittaa uutta tarinaa, joka johtaa polkua kapitalismin reformiin.

Kuilu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä on umpeutumassa juuri yhteiskunnallisten yrittäjien toimesta. Yhteisiä ratkottavia haasteita löytyy ilmastonmuutoksesta, sosiaalisista ongelmista, ikääntymisestä, työttömyydestä yms. Etlan tutkimuksen mukaan jopa 22 000 yritystä pitää itseään yhteiskunnallisena yrityksenä Suomessa. Näiden yritysten ensisijainen tavoite ei ole voiton tavoittelu vaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtaosa liiketoiminnan voitosta käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen, joka on kirjattuna yrityksen tarkoitukseen. Liiketoiminta on siis väline edistää hyvinvointia, ratkaista sosiaalisia haasteita tai parantaa ympäristön tilaa kaikkien parhaaksi ja silti olla liiketoiminnallisesti kannattavaa. Yritysmuoto voi olla mikä tahansa. Arvoliitto on yhteiskunnallisten yritysten verkosto, jonka sivuilta löytyvät yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit.

Kuinka yhteiskunnalliset yrittäjät muuttavat maailmaa?

 Olen saanut tavata monia visionäärisiä yhteiskunnallisia yrittäjiä, alansa vaikuttavia aktivisteja. Yksi heistä on intialainen opiskelukaverini yliopistolta, joka palasi kotiseudulleen Varanasiin, koska tunsi palavaa halua palvella paikallista yhteisöä ja auttaa heikoimmissa olevia naisia. Hän perusti siskonsa kanssa Assuwa Arth nimisen sosiaalisen yrityksen tarjoten työmahdollisuuksia vammautuneille naisille. Toinen tuttuni on japanilaisen Nextidevolution:n perustaja, joka tunnetaan uraauurtavista näkemyksistä ja toiminnasta edistää kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on valjastanut muodin välineeksi edistämään vammautuneiden integroitumista yhteiskuntaan. Näillä laajan verkoston omaavilla muutoksen tekijöillä on unelma, tahto ja visio taistella kokemaansa vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä vastaan ja näin muuttaa maailmaa yksi elämä kerrallaan.

Tyypillisesti ajatellaan, että nämä yhteiskunnalliset yritykset löytyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden-, ikääntymisen-, asumisen-, koulutuksen tai kiertotalouden toimialoilta. Näin ei ole enää. Rahallisen voiton tavoittelun päämäärä on kääntynyt nykyään moraalin ja merkityksellisyyden voittokulkueeksi, joka vetää puoleensa yrittäjiä kaikilta toimialoilta. Taloudellinen voitto ei toimi menestyksen mittarina, kun empatian henki puhaltaa. Menestyksen määrittelee vaikuttavuus, joka ilmenee kasvavana hyvinvointina, kestävyytenä, tasa-arvona, oikeudenmukaisuutena ja yhteisön onnellisuutena.

Yhteiskunnallisia yrittäjiä yhdistää ruohonjuuritason toiminta. Näiden yritysten voiman pesä on yhteisössä. Ne antavat äänen niille, joiden ääntä ei ole kuultu. Erityistä niille on, että ne jakavat ideoita toisille, auttavat muita, hyödyntävät verkostoaan, etsivät ja löytävät potentiaalia paikoista, joista kukaan muu ei ole ymmärtänyt edes etsiä. Nämä yrittäjät astuvat areenalle haastaen totutut ajattelumallit siitä, kuinka julkinen ja yksityinen sektori toimivat omilla tonteillaan. He aukaisevat uusia mahdollisuuksia heille, jotka haluavat niitä nähdä. Näitä sillan rakentajia maailma kaipaa.

FutureBisnes webinaarisarjan toinen osa käsittelee yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Webinaari pidetään 20.2. klo 14.00 alkaen. Suomen Yrittäjäopiston tarjoama maksuton koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on yritys tai idea, jota haluat lähteä jalostamaan tulevaisuuden menestystarinaksi yhteiskunnalliselta pohjalta. Tervetuloa linjoille!

Nina Maarit Partanen

Bisnes valmentaja, Project Impact Oy