Epävarmuus ja erilaiset uhat määrittävät varmasti monen visiota tulevaisuudesta. Maailma odottaa kipeästi ongelmanratkaisijoita, jotka pyrkivät kääntämään kohtaamamme haasteet mahdollisuuksiksi. Koulutusorganisaatiot ovat murroksen eturintamassa, kun tarve suuntaa erityisesti kiertotalous ja kestävyysosaamisen kehittämiseen. Olemme koonneet tähän blogitekstiin viisi keskeisintä syytä, miksi juuri nyt on oikea aika siirtyä kiertotalouden yrittäjyyskasvatukseen.

1. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu

Ilmastonmuutos on puhuttava huolenaihe nuorten keskuudessa, johon otetaan kantaa yhä aktiivisemmin myös poliittisesti. Nuorisobarometrin 2019 mukaan nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut, joka osoittaa, että nuoret ovat valmiita ryhtymään sanoista tekoihin. Kiertotalousajattelu mahdollistaa nuorille uusien yritysten perustamisen kestävää kehitystä edistäville liikeideoille.

2. Vastaus Ilmastonmuutoksen haasteisiin

Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ovat tulleet lähelle nykyihmisen elämää muuttaen myös työelämän osaamistarpeita. Entrepreneur Competence Framework mukaan tulevaisuuden työelämätaidot vaativat kiertotalous- ja systeemiajattelua sekä kykyä luovaan ongelmanratkaisuun. Kiertotalousajattelun kautta nuoret oppivat kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

3. Tuplavoittojen tavoittelu

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin 2019 mukaan, kestävä kehitys tulee määrittämään osaamisrakenteen uusia muutossuuntia. Koulutuksen järjestäjien on pystyttävä valmentamaan nuorille kykyjä, jotka vastaavat työelämän uusiin osaamistarpeisiin. Kiertotalousajattelu suuntaa luovan ongelmanratkaisun talouden ja ympäristön tuplavoittoja tavoitteleviin tilanteisiin.

4. Työelämän murroksen kohtaaminen

Työelämän murroksessa yrittäjyydestä on kehittymässä yhä yleisempi työllistymisen muoto. Sitran julkaisemassa megatrendit 2020 katsauksessa koulutuksen tarjoajia haastetaan kehittämään osaamistaan valmentaa nuoria tämän murroksen kohtaamisessa. Koulutuksen tulee keskittyä niin sanottujen geneeristen taitojen vahvistamiseen, jotka auttavat nuoria toimimaan työelämässä yrittäjämäisesti.

5. Hallitusohjelman toteuttaminen

Vuoden 2019 hallitusohjelman tavoitteissa Suomesta halutaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalousajattelun yhteiskunnalliset hyödyt yhdistettynä tulevaisuuden työelämätaitojen kouluttamiseen, ovat keskeinen keino näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän kehityksen linjaukset opetuksen ja koulutuksen hallinnonalalle edellyttävät kestävän kehityksen, ilmasto- ja tasa-arvokasvatuksen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin huomioimista läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla.  Koulutuksen järjestäjien on tarjottava työelämään ponnistavalle sukupolvelle valmiudet työskennellä yrittäjämäisellä asenteella sekä rakentaa perusta elinikäiselle oppimiselle.

Me Project Impactilla haluamme mahdollistaa osaamisperusteisen kiertotalouspedagogiikan kehittämiseen valmentamisen kautta. Tarjoamme erilaisia kiertotalousajattelua edistäviä työkaluja muun muassa koulutusorganisaation johdolle, pedagogisille ryhmille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Jos kiinnostuit kiertotalouden kehittämisestä organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä ja kysy lisää toiminnastamme!

Evianna Sipilä

Project Impact Collective