Project Impact tarjoaa valmennusta, asiantuntijuutta sekä konseptisuunnittelua pääteemoinaan vastuullisuus- ja kiertotalousajattelun istuttaminen yrityksiin sekä oppilaitoksiin. Project Impactin palveluissa yhdistyy muotoiluajattelu ja kiertotalouden periaatteet, minkä kautta luodaan kestävän liiketoiminnan kasvua ja yhteiskunnallista arvoa. Valmennuksissa käytettävät menetelmät johtavat ideoista toimintaan ja konkreettiseen vaikuttavuuteen.

1. IMPACTITE -Työpaja

Impactite -työpajassa tuotetaan visuaalinen tiekartta asiakkaan kehittämishaasteen strategiseksi tueksi.

2. IMPACT DESIGN konseptointi  

Impact Design -konseptisuunnittelulla synnytetään konkreettista vaikuttavuutta ja luodaan resurssiviisaita ratkaisuja kiertotalouden periaatteella.

3. Circula Master ohjelma

Circular Master -valmennuksella ohjataan organisaation oppimista kestävän kasvun luomien mahdollisuuksien havaitsemiseen, hyödyntämiseen ja muutosjohtamiseen.

Teemme muutosta löytämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävästä kehityksestä. Menetelmämme johtavat ideoista toimintaan ja konkreettiseen vaikuttavuuteen kiertotalouden periaatteella.


ReferenssitProject Impact Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa vastuullista ja taloudellisesti kestävää vaikuttavuutta liiketoiminnan keinoin.

Osa liiketoiminnan tuotoista ohjataan suoraan heikommassa asemassa olevien yhteisöjen ja yhteiskuntien tueksi.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan periaatteet:

– Rajoitettu voitonjako

– Avoimuus ja läpinäkyvyys liiketoiminnassa

– Vaikuttavuuden mittaaminen

– Johdonmukainen eettinen toiminta

– Sidosryhmien välinen yhteistyö